ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

 

Grupa docelowa:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Termin realizacji:

01.01.2020-31.12.2020r

 

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

  • Wypełnij kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i złóż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu( do pobrania na stronie www.opsswarzedz.pl lub w placówce: ul. Poznańska 25, Swarzędz)
  • Pracownik odpowiedzialny za realizację Programu spotka się w miejscu zamieszkania osoby chętnej do skorzystania ze wsparcia
  • Po weryfikacji dokumentów udzielimy wsparcia w miarę posiadanych możliwości

 

Program finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Do pobrania:

docKarta zgłoszenia do programu (plik .doc 28KB)

 

 mrpips