Pod poniższym linkiem znajduje się kolejny wywiad Heleny Link, którego udzieliła Swarzędzkiej Telewizji Kablowej. Wolontariuszka zaledwie pod 3-ch miesiącach intensywnego kursu językowego potrafi komunikować się w jezyku polskim w codziennych sytuacjach.

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, który tym razem jest w całości w języku polskim.

 

http://telewizjastk.pl/1058,wolontariuszka-z-niemiec

 

ErasmusPlusLogo

 

Pod podanym poniżej znajduje się pierwszy wywiad Heleny Link- wolontariuszki goszczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu "New possibilities". Znajdują się w nim również informacje o samym projekcie jak i nowym programie Erasmus+.

 

http://telewizjastk.pl/634,nasza-dziupla

 

Zapraszamy do oglądania!

 

ErasmusPlusLogo

 

Mam na imię Helena. Mam 18 lat i jestem Niemką. Przyjechałam do Polski 1 października i pozostanę tutaj do końca czerwca. Pracuję jako wolontariusz w Ośrodku Pomocy Społecznej dokładnie w świetlicach znajdujących się w Swarzędzu, Gruszczynie oraz Uzarzewie jak również uczęszczam na rozmaite aktywności dla seniorów. Podczas mojego pobytu mieszkam w akademiku Politechniki Poznańskiej.

 

Po dwóch miesiącach mieszkania w Poznaniu i pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu jestem już w stanie odpowiedzieć na pytania, które często zadają mi ludzie: „jak się tutaj czuję oraz jak się zaaklimatyzowałam?”. Myślę, że ludzie przyjeżdzający do nowego kraju powinni znaleźć jakąś rutynę . Dla mnie znalezienie rutyny nie było łatwe na początku , ponieważ byłam rozdarta. Z jednej strony czułam się jak turysta, a z drugiej strony wiedziałam, że nie jestem tutaj na wakacjach tylko przyjechałam pracować przez dłuższy czas. Dlatego na początku próbowałam się zaaklimatyzować w moim „nowym życiu”. Najważniejsze było to, aby odwiedzić typowe miejsca, spróbować tradycyjnej żywności, zapoznać się ze sklepami i zobaczyć, jak działa komunikacja miejska.


Oczywiście cały czas pogłębiam swoją wiedzę na temat ludzi oraz miejsc które mnie otaczają. Mieszkam w dużym polskim mieście, poznaje ciągle nowych ludzi, odwiedzam różne miejsca a moje lekcje języka polskiego pomagają mi w codziennym życiu. Moja praca koncentruje się na pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w Swarzędzu, Gruszczynie oraz Uzarzewie.
Spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach jest również bardzo dobrym sposobem na ćwiczenie języka polskiego i poznawanie polskiej tradycji i kultury. 


A kiedy spaceruję po Swarzędzu i obserwuję ulice, budynki, sklepy oraz Jezioro Swarzędzkie lub kiedy zamawiam drożdżówkę po polsku w cukierni to naprawdę czuję, że posiadam nie tylko informacje na temat polskiego stylu życia, ale także powoli zaczynam żyć w ten sposób.

 

Helena Link
wolontariuszka

 

Zdjęcie Wolontariuszki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach nowego programu Erasmus+ otrzymał dofinansowanie projektu pn. „EVS –New Possibilietes”, w kwocie 5 955 euro.  Dzięki uzyskanemu wsparciu będziemy gościć w Swarzędzu przez okres 9-ciu miesięcy nową wolontariuszkę - Helenę Link, która przyjedzie do nas z Niemiec.

 

Do głównych zadań wolontariuszki będzie należało aktywne uczestnictwo w zajęciach w Świetlicach, Placówce Wsparcia Dziennego i Klubach Młodych Duchem oraz organizowanie różnorodnych aktywności wspierających rozwój dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk defaworyzowanych a także seniorów, gdzie największy nacisk kładzie się na zachowanie sprawności fizyczno-intelektualnej. Helena będzie uczestniczyć również w rocznym, intensywnym kursie języka polskiego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

 

Cel główny w nowym programie to edukacja formalna i pozaformalna służącą rozwijaniu umiejętności i nabyciu nowych kompetencji, które wpłyną na poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

 

ErasmusPlusLogo

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.Ośrodek Pomocy Społecznej od 2007 roku uczestniczył w programie „Młodzież w działaniu”. W ramach Akcji 2 - Wolontariat Europejski gościł w Swarzędzu do tej pory 8 wolontariuszy z takich państw jak: Niemcy, Austria, Francja i Finlandia.

 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na współczesne wyzwania i potrzeby, program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Głównym priorytetem nowego programu jest edukacja formalna i pozaformalna służąca do rozwijania umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

 

Programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:


• Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
• Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
• Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji


oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

 

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie projektu w kwocie 5955 euro, dzięki czemu będzie mógł gościć w Swarzędzu przez 9 miesięcy wolontariuszkę z Niemiec – Helenę Link. Do głównych zadań wolontariusza będzie należało aktywne uczestnictwo w zajęciach w Świetlicach, Placówce Wsparcia Dziennego i Klubach Młodych Duchem oraz organizowanie różnorodnych aktywności wspierających rozwój dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk defaworyzowanych a także seniorów, gdzie największy nacisk kładzie się na zachowanie sprawności fizyczno-intelektualnej.

ErasmusPlusLogo