W ubiegłym miesiącu wspólnie z koordynatorami mojego projektu przygotowaliśmy prezentację i materiały promocyjne mające na celu przedstawienie młodzieży programu Erasmus+ oraz projektu Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service), który obecnie realizuję w organizacji goszczącej, czyli Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.  Spotkanie zostało zorganizowane pod koniec kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich i trzecich.

 

Prezentacja była podzielona na dwie części. Pierwszą część poprowadziła koordynatorka projektu – Anna Roszkowiak. Poświęcona została ogólnej prezentacji programu Erasmus+, jego akcjom i działaniom, jakie można realizować w jego ramach a także celom, zadaniom, efektom oraz formalnym wymaganiom projektów Wolontariatu Europejskiego.
Drugą część poprowadziła goszczona wolontariuszka – Helena Link.  Ta część prezentacji zawierała ogólne informacje, opisy pracy i czasu wolnego oraz mojej opinii na temat projektu i postępów jakie robię w nauce. Przedstawiłam młodzieży jak wyglądał proces podjęcia decyzji o udziale w projekcie oraz poszczególne jego etapy, aż do momentu przyjazdu do Swarzędza i rozpoczęcia realizacji działań.

 

Udział w prezentacji nie był dla mnie tylko zebraniem informacji i zdjęć, był także ćwiczeniem języka polskiego. Podobnie jak realizacja wywiadów, była to dla mnie doskonała sytuacja aby poprawić znajomość języka polskiego w mowie.

Prezentacja przed uczniami była dla mnie ekscytującym i bardzo dydaktycznym ćwiczeniem. W końcu była to dla mnie przyjemność, móc zobaczyć, że polska młodzież była zainteresowana projektem oraz tym co tutaj robię. Na zakończenie zadali nam kilka pytań. Najważniejszym elementem dla mnie było przekazanie idei przekraczania własnych granic i obaw, które znajdują się tylko w naszych głowach oraz dążenie do tego by próbować w życiu nowych, różnorodnych i inspirujących rzeczy, ponieważ wszystko zależy tylko od własnych decyzji.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu Erasmus +,  mogliśmy przygotować  dla uczestników spotkania małe gadżety.

 

Helena Link
wolontariuszka
Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Swarzędzu