ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

EVS w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu od kilku lat realizował projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach programu "Młodzież w działaniu", podczas których młodzi ludzie pochodzący z innych krajów pracowali w charakterze wolontariuszy na rzecz Świetlic oraz Klubów Młodych Duchem z gminy Swarzędz. W projektach każdorazowo brały udział organizacje z kraju pochodzenia wolontariusza, które przygotowywały wolontariusza do wyjazdu oraz wspierały go podczas pobytu w Polsce.

 

Do tej pory Ośrodek gościł ośmiu wolontariuszy: Annę z Niemiec,  trzy Austriaczki – Sophie, Esther i Judit, Fanny z Finlandii, Lucię z Niemiec, Aurelie z Francji oraz Maxa z Niemiec. Od października 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej gościł Maxa Brendela, pochodzącego z Möglingen w Niemczech. Dzięki kilkuletniej współpracy z organizacją partnerską tj. VIA e.V wolontariusz został bardzo dobrze przygotowany do udziału w projekcie. Wolontariusz mieszkał w Domu Studenckim Politechniki Poznańskiejale a na co dzień pracował w Swarzędzu. Max przyjechał do Polski na okres 10-ciu miesięcy.

 

Praca wolontariusza podczas jego pobytu w Swarzędzu polegała przede wszystkim na uczestniczeniu w codziennych zajęciach w świetlicach: pomaganiu dzieciom w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu posiłków oraz organizowaniu różnorodnych zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży: psycho - edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych, plastycznych oraz kulinarnych. W Klubie Młodych Duchem Maź współprowadził raz w tygodniu kurs języka niemieckiego dla seniorów.

 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to akcja umożliwiająca młodym ludziom pracę w charakterze wolontariuszy w innym kraju niż ich kraj zamieszkania. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W EVS może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 - 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa do 12 miesięcy.

 

Koszty pobytu wolontariusza za granicą pokrywa program „Młodzież w Działaniu”.

 

Co wolontariusz ma zapewnione?

  • cykl szkoleń i ewaluacji EVS,

  • ubezpieczenie

  • koszty podróży,

  • wyżywienie i zakwaterowanie

  • kieszonkowe

  • wsparcie indywidualne i językowe,

  • certyfikat z Komisji Europejskiej zaświadczający o udziale w Programie Wspólnotowym "Młodzież w działaniu" – Wolontariat Europejski EVS.

 

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

 

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Więcej informacji znajduję się w zakładce Erasmus+.