Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Projekt zaplanowany na okres 36 miesięcy (od 01.03.2020 roku do 28.02.2023 roku).

 

Kwota dofinansowania dla Gminy Swarzędz/Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu to:  943 288,32 zł.

 

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Poznań, pozostali partnerzy to:   Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Luboń / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu,  Gmina Murowana Goślina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Powiat Poznański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,      Gmina Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Gmina Skoki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach,  Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym,     Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

 

Celem II edycji projektu jest: objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, świadczy usługi społeczne dla osób z terenu Gminy Swarzędz w zakresie:

  • usług asystenta rodziny - wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
  • usług poradnictwa prawnego dla rodzin w kryzysie
  • usług poradnictwa psychologicznego dla rodzin w kryzysie
  • usług poradnictwa mediacyjnego dla rodzin w kryzysie
  • usług poradnictwa pedagogicznego dla rodzin w kryzysie

 oraz realizowane będą  nowe usługi w formie:

- szkoły dla rodziców;

- diagnozy FAS wśród dzieci.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny -  wszystkie porady są BEZPŁATNE

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych form wsparcia będzie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 lub pod numerem tel. 61 651 26 50  wew.25 – Kierownik Sekcji Aktywizacji i Wspierania Rodziny – Jolanta Osada,  a także śledząc na bieżąco stronę internetową OPS w Swarzędzu.

 

Załączniki:

pdfZał._nr_2a_Karta_zgłoszeniowa_do_projekturodziny_biologiczne (plik .pdf 1,06MB)

pdfZał._nr_2b_Karta_zgłoszeniowa_do_projektu_rodziny_zastępcze (plik .pdf 425KB)

pdfZał._nr_3_Oświadczenie_uczestnika_projektu (plik .pdf 1,33MB)

pdfZał._nr_4_Formularz_rekrutacyjny (plik .pdf 1,46MB)

pdfZał._nr_5_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie (plik .pdf 277KB)

 

 

 

 

 

 fe sww poz ue