Projekt pt. „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Projekt zaplanowany na okres 36 miesięcy (od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku).

 

Kwota dofinansowania dla Gminy Swarzędz/Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu to: 713 670,15 zł.

 

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Poznań. Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest jednym z 15-tu partnerów.

 

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Swarzędza.

 

Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, świadczy usługi społeczne dla osób z terenu Gminy Swarzędz w zakresie:

  • usług asystenta rodziny - wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych
  • usług poradnictwa prawnego dla rodzin w kryzysie
  • usług poradnictwa psychologicznego dla rodzin w kryzysie
  • usług poradnictwa mediacyjnego dla rodzin w kryzysie
  • usług poradnictwa pedagogicznego dla rodzin w kryzysie

 

Udział w projekcie jest bezpłatny -  wszystkie porady są BEZPŁATNE

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych form wsparcia będzie można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 lub pod numerem tel. 61 651 26 50  wew.25 – Kierownik Sekcji Aktywizacji i Wspierania Rodziny – Jolanta Osada,  a także śledząc na bieżąco stronę internetową OPS w Swarzędzu.

 

 fe sww poz ue