ikona DOC PDF

fe pl sww ue

 

Harmonogram realizowanych form wsparcia w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020 Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0081/17-00 pn. „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” realizowany w ramach Działania nr RPWP07.02.02.00 Usługi społeczne i zdrowotne , Poddziałanie nr RPWP.07.02.02 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

 

HARMONOGRAM 2021

Zad.1

Usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania

 

Usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania

 

Usługi opiekuńcze

Realizowane zgodnie z indywidualną potrzebą u poszczególnych beneficjentów w godz. 12.00-20.00 od poniedziałku do piątku

W godz. 8.00-16.00 w soboty i niedziele
 

Usługi asystenckie

Realizowane zgodnie z indywidualną potrzebą u poszczególnych  beneficjentów w godz.9.00-17.00

 

Poradnictwo specjalistyczne

 

Rehabilitant

Realizowane zgodnie z indywidualną potrzebą u poszczególnych  beneficjentów

 

Psycholog

Realizowane zgodnie z indywidualną potrzebą u poszczególnych  beneficjentów

 

Logopeda

Realizowane zgodnie z indywidualną potrzebą u poszczególnych  beneficjentów

 

Pedagog specjalny

Realizowane zgodnie z indywidualną potrzebą u poszczególnych  beneficjentów

 

Pielęgniarka

Realizowane zgodnie z indywidualną potrzebą u poszczególnych  beneficjentów

     

Zad.2

Dzienny Dom Pomocy, ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz

 

Dzienny Dom Pomocy

Placówka czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00-17.00

 

Poradnictwo specjalistyczne

 
   

Pracownik socjalny

9.00-17.00

   

Pielęgniarka

9.00-17.00

   

Terapeuta zajęciowy

9.00-17.00

   

Dietetyk( raz w kwartale)

Po uzgodnieniu

   

Psycholog( raz w kwartale)

Po uzgodnieniu

 

Działania animacyjne/lokalne/ środowiskowe

 
   

Zajęcia ruchowe

środa

11.00-13.00

   

Zajęcia muzyczne

poniedziałek

9.30-11.30

   

Zajęcia z rehabilitantem

czwartek

11.00-13.00

   

Zajęcia z ceramiki

czwartek

10.00-12.00

   

Zajęcia ze stolarstwa

-

-

   

Zajęcia teatralne

-

-

   

Aqua aerobik

-

-

Zad.3

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Poznańska 25, Swarzędz

Kontakt telefoniczny: 512052651

poniedziałek

8.00-16.00

wtorek

7.30-15.30

środa

7.30-15.30

czwartek

7.30-15.30

piątek

7.30-15.30

Zad.4

Wsparcie towarzyszące- utworzenie sieci wsparcia społecznego

Ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz

 

Superwizja- indywidualnie po uzgodnieniu terminu

Kontakt telefoniczny: 514279916

-

-