ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

W Punkcie prowadzone jest poradnictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Swarzędz. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie.

Specjaliści udzielają pomocy w następujących dniach:

Wtorek, 15.00-19.00 – terapeuta uzależnień

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień: kierowanie do leczenia specjalistycznego  oraz skorzystania z pomocy grup samopomocowych,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie (ale nieuzależnionych) do zmiany szkodliwego wzoru picia,

- udzielanie wsparcia osobom, które zakończyły leczenie odwykowe,

- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

Wtorek, 15.30-17.30 - dyżur pracownika socjalnego

Środa, 17.00-20.00 – terapeuta

- wsparcie dla osób współuzależnionych,

- wsparcie dla osób DDA,

- grupę wsparcia dla osób uzależnionych.

Terminy wizyty należy uprzednio ustalić telefoniczne pod numerem:

(61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

 

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25

62 - 020 Swarzędz

tel. (61) 651 26 50

Zakres usług świadczonych w ramach Punktu:

- poradnictwo dla ofiar przemocy domowej,

- przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30

 

Pomoc Psychologiczna w Rozwiązywaniu Problemów Życiowych

działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25

62 - 020 Swarzędz

tel. (61) 651 26 50

 

Zakres usług świadczonych w ramach Punktu:

- poradnictwo psychologiczne po uprzednim umówieniu się telefonicznie

 

- poniedziałek 8.00-18.00

- środa 8.00-14.00

- czwartek 8.00-14.00

- piątek 9.00-16.00