Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Internetowy Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25

62 - 020 Swarzędz

tel. (61) 651 26 50

email:

zadajpytanie.alkoholizm@opsswarzed.pl

zadajpytanie.narkomania@opsswarzedz.pl

zadajpytanie.przemoc@opsswarzedz.pl

zadajpytanie.anoreksjabulimia@opsswarzedz.pl

 

Zakres usług świadczonych w ramach Punktu:

Internetowy Punkt został stworzony z myślą o osobach, które potrzebują informacji na temat uzależnień i przemocy, a chcą pozostać anonimowe.

Pod wyżej wymienionymi adresami psycholodzy, specjaliści z danej dziedziny odpowiadają na pytania dotyczące problemu alkoholizmu, narkomanii, przemocy oraz na pytania dotyczące zaburzeń łaknienia jak anoreksja i bulimia.

 


Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25

62 - 020 Swarzędz

tel. (61) 651 26 50

email:

zadajpytanie.alkoholizm@opsswarzed.pl

 

Zakres usług świadczonych w ramach Punktu obejmuje:

- prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu

- pomoc psychologiczna dla osób współuzależnionych

- pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia w uporaniu się z trudną sytuacją życiową.

Poradnictwo i konsultacje prowadzone są przez psychologów, terapeutów uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.

 

Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 20.00

rozmowy indywidualne – wtorek 15.00 – 18.00

grupa edukacyjno-motywacyjna : wtorek 18.00-20.00

dyżur pracownika socjalnego wtorek 15.30-17.30

 


Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25

62 - 020 Swarzędz

tel. (61) 651 26 50

email:

zadajpytanie.przemoc@opsswarzedz.pl

 

Zakres usług świadczonych w ramach Punktu:

- poradnictwo dla ofiar przemocy domowej,

- przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 18.30

 


Pomoc Psychologiczna w Rozwiązywaniu Problemów Życiowych

działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 25

62 - 020 Swarzędz

tel. (61) 651 26 50

 

Zakres usług świadczonych w ramach Punktu:

- poradnictwo psychologiczne po uprzednim umówieniu się telefonicznie

 

poniedziałek w godzinach 8:00-16:00

środa w godzinach 8.00-14.00

czwartek w godzinach 8.00-18.00

piątek w godzinach 9.00-16.00

 

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.