Oddział leczenia uzależnień dla kobiet.

Oferujemy 8-tygodniowe specjalistyczne leczenie uzależnień:

  • społeczność terapeutyczna
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia grupowa
  • psychoedukacja, warsztaty, treningi umiejętności społecznych
  • sesje rodzinne
  • zajęcia integracyjne, treningi relaksacyjne, udział w mitingach AA
  • opiekę lekarza psychiatry i psychologa

Kierownik oddziału
tel. 61 423 85 59
Gabinet zabiegowy
tel. 61 423 85 25
www.dziekanka.net/oddzial25a
email: olu25@dziekanka.net

Pokaż siłę skorzystaj z pomocy