Informujemy o naborze do projektu bezpłatnej terapii zaburzeń karmienia i dysfagii metodą elektrostymulacji VitalStim dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 0-6 lat.

Zgłoszenia przyjmujemy na adres email biuro@calimali.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i zakłada udział dzieci spoza miasta Poznania w bezpłatnej terapii.

bezpłatna terapia dysfagii i terapia karmienia