Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Swarzędz na lata 2023-2030”.

Niniejszy dokument pozwala na uzasadnienie, wyjaśnienie i usprawnienie lokalnej polityki społecznej, wyznacza cele strategiczne i operacyjne oraz wytycza działania, których przeprowadzenie w znaczny sposób przyczyni się do rozwiązania lokalnych problemów społecznych. Wykonanie zadań zapisanych w Strategii pozwoli również na zminimalizowanie negatywnych skutków rożnych zjawisk społecznych, które występują na obszarze
Miasta i Gminy Swarzędz.

Ewentualne opinie, uwagi lub propozycje zmian w dokumencie wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 27 maja do 2 czerwca 2023 r.

Formularz papierowy zgłoszenia opinii/uwag/propozycji należy:

  1. złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej 25,
  2. lub przesłać jego skan drogą elektroniczną na adres: sekretariat@opsswarzedz.pl.

docxSRPS_Swarzędz_formularz_uwag_konsultacje_spoleczne (plik .docx)

pdfSRPS_Swarzędz (plik .pdf)