ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Uprzejmie informujemy, że 10 maja 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z zapisami ustawy Gmina Swarzędz w dniu 10 maja 2023 r. ogłosiła przystąpienie do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie.

Aktualnie Gmina Swarzędz dysponuje 15,5 tonami węgla typu GROSZEK przeznaczonymi do sprzedaży końcowej po preferencyjnej cenie 1900 zł za tonę.

W związku z powyższym od dnia 4 maja 2023r. gospodarstwa domowe mogą składać wnioski o zakup węgla typu groszek po preferencyjnej cenie.

Wnioski można składać na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w terminie najpóźniej  do dnia 30 czerwca 2023r. lub do dnia wyczerpania węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Wzór wniosku

Jedno gospodarstwo domowe może zakupić po preferencyjnej cenie dowolną dostępną ilość paliwa stałego.

Ważne! Wnioski o zakup preferencyjny węgla rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Jak dokonać zakupu węgla po preferencyjnej cenie ?

Wypełnij wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.

Wnioski są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 oraz na stronach internetowych:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

Wniosek możesz złożyć:

na piśmie, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu

lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Poznańska 25, 62-020 Swarzędz;

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)- E-PUAP.

Twój wniosek zostanie zweryfikowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, następnie zostaniesz poinformowany mailowoalbo telefonicznie o wyniku rozpatrzenia Twojego wniosku. Zostaniesz poinformowany o ilości węgla, który możesz zakupić po preferencyjnej cenie, wysokości kwoty jaką powinieneś uiścić za jego zakup oraz tytule płatności.

Należność za zakup preferencyjny węgla można wpłacić:

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
prowadzony w:

Banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna o numerze 93 1600 1084 1843 0348 6000 0213

- gotówką w punkcie kasowym „Monetia” - ul. Rynek 6

W tytule przelewu należy podać indywidualny numer sprawy podany przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu Twojej wpłaty przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ponownie skontaktuje się z Tobą mailowo albo telefonicznie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu i poinformuje Cię, że możesz już zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu celem odebrania upoważnienia do odbioru zakupionego po preferencyjnej cenie węgla oraz faktury VAT.Z odebranym upoważnieniem udaj się do składu opału znajdującego się w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 101 i odbierz swój węgiel. Jednocześnie informujemy, że transport oraz ewentualna usługa workowania zakupionego węgla pozostaje w zakresie kupującego.