Uprzejmie informujemy, że Gmina Swarzędz aktualnie dysponuje węglem typu: groszek i orzech, który można zakupić po preferencyjnej cenie 1900 zł za tonę.

Zakupu może dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Jeśli w 2022 r. gospodarstwo domowe nie skorzystało z możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie, może złożyć wniosek w tym roku o zakup węgla w ilości maksymalnie 3 000 kg.

Jeśli w 2022 r. gospodarstwo domowe dokonało już zakupu węgla po preferencyjnej cenie w ilości 1500 kg, w tym roku może złożyć wniosek o zakup węgla w ilości maksymalnie 1 500 kg.

Jeśli w 2022 r. gospodarstwo domowe zakupiło po preferencyjnej cenie część węgla, np. 500 kg, pozostałą ilość może zakupić w roku bieżącym, łącznie nie więcej niż 3 000 kg.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wnioski będą przyjmowane najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023r.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

https://opsswarzedz.pl/wnioski-do-pobrania

wegiel