Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzeń wykonawczych zakupu preferencyjnego węgla będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć w terminie do dnia 31 grudnia 2022r. 1500 kg węgla oraz kolejne 1500 kg węgla od dnia 01 stycznia 2023r.

 W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia wniosku przez mieszkańców zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek do pobrania:

https://opsswarzedz.pl/wnioski-do-pobrania