Nieodpłatna pomoc prawna - БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ГРОМАДЯН
na terenie powiatu poznańskiego - У межах Познанського повіту
 
Przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
Надається особам, які не в змозі понести витрати на оплату правової допомоги у тому числі фізичних осіб - підприємців, які протягом останнього року не працевлаштовували інших осіб.