Uwaga!

Zmiany w terminach składania wniosków o świadczenie pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że od 01 lipca 2022r. wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego okresu objętego poprzednim wnioskiem.
  • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres do 30 czerwca 2022r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
  • Wnioski o świadczenie pieniężne złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpoznania.

informacja