informacja ikona 2022

Mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym od 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Ośrodku pomocy Społecznej
w Swarzędzu przy ul. Poznańska 25
.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu - pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców do dnia zakończenia pobytu tych osób.

We wniosku o przyznanie świadczenia konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska osoby przyjętej do zakwaterowania oraz jej nr PESEL.

Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek do pobrania TUTAJ

 

informacja ikona 2022