Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON (o. Poznań ul. Wiankowa 3 61-131 Poznań)

Zaprasza do udziału w projekcie rozwoju zawodowego dla osób z niepełnosprawnością, realizowanego ze środków PFRON.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

- są pełnoletnie;

- są mieszkańcami województwa Wielkopolskiego;

- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;

- nie są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, ani Zakładu Aktywności Zawodowej;

- nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Celem działań jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu. W osiągnięciu tego celu wspiera: doradca zawodowy/coach kariery, mentor  i psycholog, prawnik. Dla realizacji założonego celu istnieje możliwość skorzystania z kursu zawodowego lub szkolenia, stażu, konsultacji prawnych, pośrednictwa pracy, wsparcia zatrudnienia  i samozatrudnienia.

Projekt jest bezpłatny.

Więcej informacji i zgłoszenia: poznan@fazon.pl

Program Katalizator (plik .pdf)

Katalizator ulotka