Uprzejmie informujemy, że w piątek 07.01.2022 r. porady w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Swarzędzu udzielane będą wyłącznie w formie zdalnej tj. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub poczta elektroniczna).

Jednocześnie informujemy, że rejestracja telefoniczna w dniu 07.01.2022 r. będzie nieczynna. Prosimy o wcześniejsze dokonanie rejestracji porady na ww. dzień. Aby umówić się na poradę należy:

dokonać rejestracji online pod adresem: http://np.ms.gov.pl

albo

dokonać rezerwacji telefonicznie, pod numerem telefonu: 61 8410-797 lub 572 157 488

albo

dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w BIP Powiatu Poznańskiego (https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna)

 

Info