30 grudnia 2021 r. zostało oddane do użytku kolejne Mieszkanie Chronione w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 7. Przeznaczone jest dla dwóch dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność czy wiek nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Na remont i wyposażenie mieszkania Gmina Swarzędz pozyskała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 180 000 zł.

Gmina Swarzędz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu dysponuje obecnie 8 Mieszkaniami Chronionymi treningowymi i wspieranymi. W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” funkcjonuje 5 mieszkań chronionych treningowych i wspieranych oraz 3 mieszkania chronione wspierane dla osób starszych w ramach zadań własnych Gminy.

 

mieszkanie chronione korytarz
mieszkanie chronione kuchnia
mieszkanie chronione lazienka
mieszkanie chronione przedpokój
mieszkanie chronione salon 2
mieszkanie chronione salon