Dn. 23 grudnia 2021 r. obok budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 stanęła „Swarzędzka Jadłodzielnia”.

Od dziś możemy dzielić się jedzeniem.

Kontener z przeznaczeniem na jadłodzielnię składa się z dwóch części:

- witryna chłodnicza,

- regał na pozostałe produkty spożywcze.

Na drzwiach kontenera znajduje się regulamin.

Zapraszamy do dzielenia się żywnością. Każdy może tu zostawić żywność dla innych. Każdy może się poczęstować.

DZIEL SIĘ I CZĘSTUJ!

SPRZYJAJ NIEMARNOWANIU ŻYWNOŚCI!

Przedsięwzięcie pn. „Swarzędzka Jadłodzielnia” realizowane jest w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” i współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolsce.