Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Sekcja Świadczeń Wychowawczych informuje, że Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Od tej daty ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, czyli od 1 czerwca 2022 r.

Wypłatą świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. zajmował będzie się tutejszy Ośrodek (najpóźniej do 31 maja 2022 r.)

Agnieszka Fabiś
Kierownik Sekcji Świadczeń Wychowawczych

500 plus logo