Główne założenia:

 • Opieka nad dziećmi w wieku od 1 do 3 r.ż. z dofinansowaniem (rodzic płaci ok 41zł/mies. + koszty wyżywienia)
 • Możliwość pozostawienia dziecka max. do 8 godzin dziennie lub krócej, np. 6 lub 4 godz.
 • Małe, kameralne, bezpieczne grupy maksymalnie 5-osobowe
 •  Wykwalifikowana kadra
 • Oferta edukacyjno-rozwojowa wspierająca rozwój dziecka

Jeśli:

 • Nie pracujesz zawodowo, jesteś na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
 • Sprawujesz opiekę nad dzieckiem do 3 r.ż.
 • Zamieszkujesz gminę Swarzędz

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROJEKTU Q!EDUKACJA W GMINIE SWARZĘDZ

Projekt „Q!Edukacja” jest realizowany w ramach ogłoszonego naboru przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań do projektu „Wracamy na rynek pracy - aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3”.
Projekt skierowany jest do rodziców, którzy z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata nie pracują zawodowo lub przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i planują powrót do pracy.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

1. OPIEKUNKI:

1. Wymagania formalne dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku opiekun dzienny

- osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy
- osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające bez zatrudnienia
- osoby na urlopach wychowawczym
- nie wymagamy wykształcenia, doświadczenia w pracy z dziećmi
- jedynymi wymaganiami są predyspozycje do pracy z dziećmi, zaangażowanie i odpowiedzialność oraz chęć nauki i rozwoju

2. Oferta:

- sierpień - 160-godzinne szkolenie dla opiekunów dziennych
- po odbytym kursie konieczność podjęcia zatrudnienia od września 2021r. na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
- możliwość podjęcia pracy na cały etat lub ¾ etatu
- obowiązki: sprawowanie opieki nad 5 dzieci w wieku do 3 lat w lokalu udostępnionym i odpowiednio doposażonym
- wsparcie merytoryczne

2. RODZICE:

1. Wymagania formalne dla rodziców

- rodzic dziecka w wieku od 1 do lat 3 (które przed wrześniem 2021r. nie ukończyło 3 lat)
- osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy
- osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające bez zatrudnienia
- osoby na urlopach macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim

2. Oferta:

DOFINANSOWANE MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3.

Główne założenia:

 • Opieka nad dziećmi w wieku od 1 do lat 3
 • Dofinansowanie: do 12 miesięcy (rodzic płaci ok. 41zł/miesięcznie + koszty wyżywienia)
 • Godziny otwarcia 7.00-15.00, możliwość pozostawienia dziecka max. do 8 godzin dziennie lub krócej, np. 6 lub 4 godz.
 • Małe, kameralne, bezpieczne grupy maksymalnie 5-osobowe
 • Wykwalifikowana kadra
 • Zajęcia wspierające rozwój dziecka
 • Bogata oferta edukacyjno-rozwojowa wspierająca rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania
 • Proponowane metody pracy z dziećmi:
  - Rodzicielstwo bliskości
  - Komunikacja oparta na NVC, czyli „Porozumieniu bez przemocy” stworzona przez M. Rosenberga.
  - Regulacja emocji oparta o teorie Self-Reg.
  - Wykorzystanie pedagogiki Montessori do zorganizowania przestrzeni

 

ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA DLA RODZICÓW NIEPRACUJĄCYCH

- Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (kilka spotkań)
- Pośrednictwo pracy
- Szkolenie grupowe z metod poszukiwania pracy
- Możliwość odbycia kursu zawodowego zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami
- Możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego

 

plakat z informacjami które znajdują się w artykule na dole plakatu zdjęcie bawiących się dzieci