Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania młodych mieszkańców naszej gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu organizuje zajęcia ruchowe, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, chcących uczestniczyć w nowych, ciekawych formach aktywności. Dzieci, pod czujnym okiem trenera-opiekuna, będą miały możliwość nie tylko konstruktywnie zagospodarować czas wolny i poprawić kondycję psychofizyczną, ale także – nawiązać bezpośrednie, osobiste relacje z rówieśnikami, które w ostatnim czasie sprowadzały się przede wszystkim do wirtualnej przestrzeni. Do najważniejszych korzyści wynikających z podejmowania ruchu należą m. in.: zoptymalizowanie kondycji i działania układu immunologicznego, poprawa metabolizmu, zmniejszenie ryzyka chorób serca, cukrzycy i nowotworów. Podkreślenia jednak wymagają dodatkowe, wymierne zalety grupowych form aktywności, do których  zaliczamy: poprawę nastroju i funkcji poznawczych, wzrost samooceny, redukcja stresu, mniejsze uleganie afektowi, zwiększenie umiejętności skutecznego koncentrowania uwagi i efektywnej współpracy, a także – rozwijanie wrażliwości wobec drugiego człowieka, zwiększenie świadomości i równoważenia reakcji czy wzrost samokontroli i przestrzegania zasad fair play.

Wszystkie dzieci, zainteresowane spędzaniem czasu wolnego w interesujący sposób w gronie rówieśników, mieszkające w pobliżu świetlicy w Jasinie oraz ul. Sienkiewicza, zapraszamy do dołączenia do grup. Dodatkową atrakcją będzie konkurs na stworzenie przez samych zainteresowanych ciekawych nazw dla poszczególnych grup. Zajęcia odbywać się będą popołudniami, dwa razy w tygodniu, z zachowaniem restrykcji epidemicznych.

 

Grupa 1

Swarzędz, ul Sienkiewicza - okolice bloku nr 19
środy i piątki od 16.30

Grupa 2

Jasin, ul Wrzesińska 152 - okolice świetlicy
środy i piątki od 18.00

 

Katarzyna Zaremba
Sekcja Aktywizacji i Wspierania Rodziny
Tel.: 651 -26 - 50, 886 485 561

dzieci wyginajace sie na trawie cwiczace