Grupami, które dotkliwie odczuły ponad rok stanu epidemii są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. W normalnym świecie, bez pandemii, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu współpracował ze swarzędzkimi nauczycielami i pedagogami koordynując i wspierając działania w ramach profilaktyki uzależnień i profilaktyki przemocy. Kwestia pracy z uczniami nad pogłębieniem świadomości dotyczącej zachowań ryzykownych, wzmacniania poczucia własnej wartości, czy nauki radzenia sobie w trudnych sytuacjach była bardzo ważna i stanowiła jeden z podstawowych punktów w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej i miejscowych szkół. Tym bardziej teraz, kiedy sytuacja jest naprawdę ekstremalna i wpływa negatywnie na psychikę najmłodszych mieszkańców gminy Swarzędz, ważne jest zapewnienie ciągłości działań profilaktycznych i wspierających, choćby drogą elektroniczną. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu realizuje kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, która w tym roku przebiega pod znaczącym hasłem: „W poszukiwaniu szczęścia”.

W ramach kampanii wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Swarzędz otrzymały dostęp do internetowej bazy wiedzy, w której znajdują się materiały dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Tegoroczny pakiet obejmuje między innymi scenariusze zajęć dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów (samopoznanie, prawo do szczęścia, pozytywne więzi rodzinne, doznawanie pozytywnych emocji, jako kompetencji potrzebnych w trudnych sytuacjach) oraz materiały dla rodziców (wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka, sposoby budowania w dziecku poczucia własnej wartości, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami dzieci, jakich mogą doświadczać w sytuacji izolacji społecznej wywołanej pandemią COVID-19). Jak wskazują autorzy materiałów, specjaliści z Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poznaniu, celami kampanii są: budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron, motywowanie do osiągania założonych celów oraz minimalizacja zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Mamy głęboką nadzieję, że kampania „W poszukiwaniu szczęścia” pomoże najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, ich rodzicom i nauczycielom, radzić sobie z problemami i choć trochę przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków trwającej już drugi rok pandemii.

Dariusz Bugajski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu