Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Sekcja Świadczeń Wychowawczych informuje,  że od 1 lutego 2021r. rozpoczęto przyjmowanie przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia i  PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W formie papierowej wnioski można składać od 1 kwietnia 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25 (wejście do budynku Urzędu Miasta  i Gminy), na parterze w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

W Gminie Swarzędz w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. przyjęto 6415 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski są rozpatrywane według daty złożenia, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Ważne ! Aby nie stracić prawa do świadczenia za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego wnioski należy bezwzględnie złożyć do 30 czerwca 2021r.

Agnieszka Fabiś

Kierownik Sekcji Świadczeń Wychowawczych

 

 500plus logo