Wspólnota Anonimowych Alkoholików oferuje spotkania online przeznaczone dla osób głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu. Spotkania będą odbywały się w każdą niedzielę o godzinie 19.00 i będą zarówno tłumaczone na PJM jak i z napisami w języku polskim.

 

Na tych spotkaniach uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie http://www.glusi-aa.pl

 

Dodatkowe informacje o Wspólnocie:

https://www.youtube.com/watch?v=3b8xVmWPaYs&feature=emb_logo&ab_channel=AnonimowiAlkoholicy

 

 info