Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im W. Degi prowadzi nabór na bezpłatną rehabilitację po udarze mózgu

 

Dla kogo?

Dla osób w wieku 18-64 lata, zamieszkujących województwo wielkopolskie, u których od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy,

 

Jak się zgłosić?

Poprzez uzupełnienie formularza na stronie www.orsk.ump.edu.pl/udar

 

Cel:

jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy.

 

Jak go osiągniemy?

Poprzez 3-tygodniowe, stacjonarne turnusy rehabilitacyjne, w ramach których uczestnik skorzysta z:
• indywidualnych konsultacji lekarza specjalisty i fizjoterapeuty,
• zabiegów neurofizjoterapeutycznych, zabiegów fizykalnych,
• terapii zajęciowej, terapii neurologopedycznej, terapii neuropsychologicznej,
• stałej opieki pielęgniarskiej,
• wyżywienia w ramach pobytu,
w nowo dostosowanym na cele projektu Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu medycznego.

 

Świadczenia w ramach cyklu realizowane będą od poniedziałku do soboty. Pobyt na turnusie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wsparcie otrzymają osoby z najbliższego otoczenia pacjenta, w formie szkoleń prowadzonych przez specjalistów. Na czas uczestnictwa w szkoleniu zwracamy koszty za opiekę nad osobą zależną.

 

Masz pytania?

Kontakt: tel. 510 711 636; e-mail: reh.udar@orsk.ump.edu.pl

 

Projektem objętych zostanie 1 058 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie, wymagających pomocy medycznej w ponownym włączeniu wżycie społeczne i zawodowe oraz 1 058 osób z otoczenia osób po udarze.

 

Wartość projektu: 10 665 710,48 PLN

Poziom dofinansowania: 10132 424,95 PLN

Wkład własny: 533 285,53 PLN

 

Projekt: pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu”, nr -0020/19 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

plakat, pełna treść w artykule