Info

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby wymagające wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do telefonicznego lub osobistego zgłaszania się do udziału w programie.

 

Dla kogo:

Program kierowany jest do osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Zadania asystenta:

Pomoc w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwieniu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Asystent może świadczyć wsparcie doraźnie lub systematycznie, maksymalnie 30 godzin/m-c.

 

Termin realizacji:

01.09.-31.12.2020r*

 

Wymagane dokumenty:

- Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- karta zgłoszenia do programu( do pobrania na stronie www.opsswarzedz.pl lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 25, Swarzędz )

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, w godzinach 8.00-15.00. Zgłoszenie wymagane jest min. 3 dni przed terminem usługi. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoba do kontaktu: Farida Haidar, tel. 514 279 716

 

*do wyczerpania limitu godzin i miejsc.

 

docKarta zgloszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej (plik .doc 28KB)

 

 Info