W ramach kontynuacji projektu: „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu rozpoczęły się porady psychologiczne dla mieszkańców z terenu gminy Swarzędz.
Porady są bezpłatne. Odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 18.00.
Terminy spotkania należy uprzednio ustalić telefoniczne pod numerem tel. (61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.
Chętnych serdecznie zapraszamy.
--------------------------------------------------
O pozostałych działaniach organizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco, dlatego zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.


Aleksandra Kot

 

 fe sww poz ue