fe pl sww ue

 

Ośrodek pomocy społecznej wzywa do złożenia oferty dodatkowej w niniejszym postępowaniu.

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Poradnictwo specjalistyczne w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  Załączniki:

pdfWezwanie do złożenia oferty dodatkowej (plik .pdf 296KB)

docFormularz oferty dodatkowej (plik .doc 185KB)

 

 

 

ikona DOC PDF