W ramach kontynuacji projektu: „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Swarzędzu rozpoczęły się porady prawne dla mieszkańców z terenu gminy Swarzędz.

 

Porady są bezpłatne. Odbywają się w każdą środę w godzinach 14.00 - 17.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu oraz co drugą sobotę
w godzinach 9.00 - 13.00 w budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Swarzędzu.

 

Terminy spotkań należy uprzednio ustalić  telefoniczne pod numerem tel. (61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.

Chętnych serdecznie zapraszamy.

 

O pozostałych działaniach organizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco, dlatego zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej OPS w Swarzędzu.

 

Aleksandra Kot

 

 fe sww poz ue