W ramach kontynuacji projektu: „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Swarzędzu rozpoczęły się porady mediacyjne dla rodzin w kryzysie z terenu gminy Swarzędz.

Porady są bezpłatne. Odbywają się co drugi czwartek w godzinach 14.00 - 19.00.

Terminy spotkania należy uprzednio ustalić  telefoniczne pod numerem tel. (61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25.

Chętnych serdecznie zapraszamy.

O pozostałych działaniach organizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco, dlatego zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej OPS w Swarzędzu.

 

Aleksandra Kot

 

 fe sww poz ue