Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej są realizowane na bieżąco jak dotychczas jednak z pewnymi ograniczeniami.

 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania . Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

- rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz:

- dokumentów  lub oświadczeń t.j. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc,

- informacji  udostępnionych przez inne podmioty t.j. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Poznańskie Centrum Świadczeń.

Istotne jest, by składane wnioski o powyższe świadczenia zawierały telefon kontaktowy wnioskodawcy.

 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy, aby nadal wnioski, zapytania i inne sprawy przekazywać drogą telefoniczną (61 6512650), mailową (sekretariat@opsswarzedz.pl), za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia- www.empatia.mpips.gov.pl lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  e-PUAP - www.gov.pl.

 

Wszystkie zasiłki i świadczenia są wypłacane zgodnie z terminami przelewem na konto bankowe.

 

Apelujemy o zakładanie kont bankowych i przekazywanie numerów do Ośrodka drogą mailową na adres: sekretariat@opsswarzedz.pl.

 

Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Ośrodka tylko w sytuacjach wyjątkowych.

 

Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, które nie posiadają najbliższej rodziny i  potrzebują pomocy w związku z trwającą epidemią prosimy o kontakt pod nr telefonów:

  • „Zakupy dla seniorów”, tel. 886 358 946 lub 512 052 677 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00,
  • telefon interwencyjno-informacyjny pod nr tel. 512 052 677 działający od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 10.00-14.00,
  • interwencja kryzysowa pod numerem telefonu 601 069 340 od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00,
  • pomoc psychologiczna pod numerem telefonu 573 285 788 od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00,
  • pomoc psychologiczna dla dzieci pod numerem telefonu 502 784 430 od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00.

 

 RAZEM ODPOWIEDZIALNIE DBAJMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE INNYCH.

 

 Info