Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w zakupach dla seniorów

 

    Gmina Swarzędz w okresie zagrożenia koronawirusem COVID-19 uruchamia usługę „Zakupy podstawowych produktów dla seniorów”. Pomoc obejmowała będzie zakup żywności, leków oraz artykułów higienicznych i środków czystości. Celem akcji jest ochrona tych mieszkańców Gminy Swarzędz przed koniecznością wychodzenia z domu i adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Z „Zakupów dla seniorów” mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, samotne lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami oraz osoby ze znaczną niepełnosprawnością, które ukończyły 18 rok życia prowadzące odrębne gospodarstwo domowe na terenie Gminy Swarzędz, nie mogące liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół i sąsiadów.
Koszt zamówionych zakupów pokrywany jest przez osobę zainteresowaną i nie może przekroczyć 200 zł. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą zakupione w ilościach niezbędnych do funkcjonowania osoby zainteresowanej. Leki zakupione będą na podstawie recept.
Zakup produktów codziennego użytku będą się odbywały maksymalnie 2 x w tygodniu.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 886 358 946 lub 512 052 677 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00.
W celu realizacji usługi należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Na podany numer telefonu skontaktuje się pracownik socjalny w celu ustalenia zakresu potrzeb z terminem realizacji. Pracownik, który zrobi zakupy rozliczy się na podstawie paragonu i oświadczenia.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa, każdy pracownik socjalny realizujący zamówienie będzie posiadał legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem i odpowiednimi pieczątkami.
Usługa „Zakupy dla seniorów” będzie realizowana tylko po wcześniejszym zgłoszeniu przez osobę zainteresowaną.


Anna Renda
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 

 zakupy dla seniorow2