fe pl sww ue

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza opiekunów faktycznych na spotkania superwizyjne realizowane w ramach projektu  „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”. Spotkania prowadzone są przez doświadczonego psychologa.

 

Superwizja pomaga w rozwiązywaniu trudności związanych z niesieniem pomocy osobom bliskim, to możliwość uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Superwizja odbywa się w środy w godzinach 17.00 do 18.30 w Swarzędzu

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 514279916

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020 Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0081/17-00 pn. „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” realizowany w ramach Działania nr RPWP07.02.02.00 Usługi społeczne i zdrowotne , Poddziałanie nr RPWP.07.02.02 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

Info