Oddział Wielkopolski ogłasza nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:
• Zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia
• Psychospołecznym m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację
• Medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu
W projekcie udział mogą wziąć:
1. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia\rehabilitacji szpitalnej
2. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie\rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania
3. Osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwością aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrotem do aktywności zawodowej

Wsparcie dla osób z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
i kujawsko-pomorskiego realizowane jest w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu.

Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do kompleksowej rehabilitacji to
3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny.

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Kontakt:
Patrycja Królak - Samodzielny referent ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami Oddział Wielkopolski PFRON, tel. 61 666 46 10, pkrolak@pfron.org.pl

 

Pobierz :

zdjęcie nr 1 (plik .jpg 765KB)

zdjęcie nr 2 (plik .jpg 612KB)

 

Projekt - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Projekt - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych