Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21 (maksymalnie 20 osób) w ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

pdfZapytanie ofertowe rehabilitacja.pdf (plik .pdf 275KB)

docxformularz oferty, oświadczenie rehabilitacja Dzienny Dom Pomocy.docx (plik .docx 135KB)

 

Rozstrzygnięcie:

pdfZapytanie ofertowe - usługi rehabilitacyjne - rozstrzygnięcie (plik .pdf 145KB) 24/06/2019

 

 

 

 

ikona DOC PDF