fe pl sww ue

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach projektu pt.: Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe od 15.01.2019 r. uruchomił w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 25 Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego dla mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, których stan zdrowia wymaga korzystania z takiego sprzętu.

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego dysponuje:

- wózkami inwalidzkimi

- kulami łokciowymi

- balkonikami

- materacami przeciwodleżynowymi

- toaletami przenośnymi.

Z usług Wypożyczalni można korzystać bezpłatnie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka: 512 052 651.

 

Więcej informacji na stronie www.opsswarzedz.pl w zakładce Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego.