Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci, oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

 

Od 01 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać wszyscy rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w momencie składania wniosku.

 

Do tej pory Karty Dużej Rodziny  otrzymywali rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia –  w przypadku gdy dziecko uczy się;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 25 lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

 

Aleksandra Kot

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 

 kdr logo rzadowa