Od dłuższego czasu w Polsce zaobserwować można duży napływ ludności ukraińskiej. Trend ten widoczny jest także w gminie Swarzędz. Wynika to głównie z niełatwej sytuacji ekonomicznej naszych sąsiadów, którzy w Polsce chcą rozpocząć nowe życie. Dla imigrantów z Ukrainy kraj nad Wisłą jest nieznany i obcy. Najtrudniejsze są pierwsze lata, bo trzeba odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poznać język, kulturę oraz historię miejsca, w którym przyszło żyć. Potrzebne jest współdziałanie pomiędzy Polakami i Ukraińcami oraz ich integracja. Dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu we współpracy z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych przystąpił do realizacji projektu „Wielkopolska otwarta - innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców”. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród imigrantów ukraińskich przeprowadzona została ankieta, która wskazała, że istnieje duże zapotrzebowanie na naukę języka polskiego. Respondenci wskazywali także na konieczność spotkań Polaków i Ukraińców oraz kontaktu z osobami, które odpowiedzą na pytania związane z problemami dnia codziennego.

 

W związku z tym, w dniu 5-tego listopada 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu we współpracy z Biblioteką Publiczną zorganizował spotkanie integracyjne pod nazwą „Poznajmy się” . Aby spotkanie było satysfakcjonujące i zrozumiałe dla wszystkich, jego treść tłumaczona była na język ukraiński i rosyjski. Dorośli uczestnicy spotkania mogli wysłuchać opowieści o dziejach Swarzędza przedstawionych przez pasjonata historii naszej małej ojczyzny oraz wieloletniego członka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Swarzędzkiej pana Antoniego Kobzę. Uczestnicy spotkania przy kawie i cieście mogli także swobodnie porozmawiać o sobie, o swojej rodzinie oraz uzyskać przydatne informacje dotyczące polskiej codzienności. Tymczasem dzieci, mali Ukraińcy i Polacy, obejrzały teatrzyk obrazkowy pani Małgorzaty Swędrowskiej opowiadający dzieje trzech braci: Lecha, Czecha i Rusa. Najmłodsi uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem obserwowali ruchome, kartonowe plansze. Każda z nich ilustrowała inny wątek składający się na legendę „O założeniu Poznania”. Najmłodsze pociechy uczestniczyły w warsztatach kreatywnej twórczości.

 

Z mąki ziemniaczanej powstawały gniotki, zaś z koralików piękne bransoletki. Dzieci przyniosły ze sobą autorskie prace plastyczne na rozpisany wcześniej przez organizatorów konkurs pod tytułem „Swarzędz jesienią”. Każde z nich otrzymało pamiątkowy dyplom oraz książeczkę Heleny Trzebuchowskiej „O czterech porach roku”, zaś najładniejsze prace zostały nagrodzone książką Anny Małyszki „Jak powstało Jezioro Swarzędzkie…”.

 

Uczestnikom spotkania integracyjnego szczególnie do gustu przypadła prelekcja pana Kobzy. Wszyscy przybyli goście zgodnie uznali, że spotkanie było owocne i potrzebne, wyrazili także chęć udziału w kolejnych tego rodzaju inicjatywach w przyszłości.

 

Małgorzata Polowczyk

 

podczas spotkania podczas spotkania podczas spotkania podczas spotkania
logotypy

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego