fe pl sww ue

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko: terapeuta zajęciowy w ramach projektu pt.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” - Nr ref. 3/2019

 

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

Szczegółowe informacje:

pdfOgłoszenie - nabór na stanowisko terapeuta zajęciowy (plik .pdf 110KB)

pdfZgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych (plik .pdf 236KB)

 

 

praca w OPS