fe pl sww ue

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny w Dziennym Domu Pomocy w ramach projektu pt.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” - Nr ref. 2/2019

 

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 

Szczegółowe informacje:

pdfOgłoszenie - nabór na stanowisko pracownik socjalny (plik .pdf 111KB)

pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik .pdf 236KB)

 

 

praca w OPS