praca w OPS

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – nr ref. 7/2018 - asystent osoby niepełnosprawnej – 1 etat

 

Szczegółowe informacje:

pdfogłoszenie nabór - asystent osoby niepełnosprawnej 7/2018 (plik .pdf 160KB)

pdfzgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (plik .pdf 120KB)

 

praca w OPS