praca w OPS

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na podstawie wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach EFS, tytuł projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania, ogłasza nabór na wolne stanowisko: asystent rodziny – nr ref. 1/2018.

 

 

Szczegółowe informacje:

pdfKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(plik .pdf 78.45 KB)

pdfOgłoszenie nabór - asystent rodziny (plik .pdf185.31 KB)

 

 

praca w OPS