Klub Integracji Społecznej mieści się w Gminnym Centrum Informacji, przy ul. Działkowej 61a w Swarzędzu. Celem KIS jest wspieranie samodzielności i dążeń do podnoszenia, zdobywania kwalifikacji, umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych.

 

Działania w ramach Klubu zmierzają do

  •   poszerzenia świadomości w zakresie pokonywania barier i trudności życia codziennego, 
  •   samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,
  •   wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego,
  • ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,
  •   konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

 

W 2015 roku w Klubie Integracji Społecznej odbywają się następujące zajęcia

  • Warsztaty ekonomii społecznej - których celem będzie zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza funkcją reintegracji społeczno-zawodowej, aspektami prawnymi funkcjonowania PES, formami finansowania PES, możliwymi działaniami marketingowymi i tworzeniem biznesplanu.
  • Warsztaty komputerowe - nauka posługiwania się programami z pakietu Office, poruszania się po Internecie, poziom podstawowy i średniozaawansowany.
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - mają na celu pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, uczestnicy będą mieli szansę dokonania analizy niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, diagnozy własnych predyspozycji zawodowych, metod poszukiwania ofert pracy, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, przygotowania i opracowania dokumentów aplikacyjnych.
  • Kreatywne warsztaty twórcze – m. in. artystyczny recykling, warsztaty wyrobu biżuterii, decoupage, filcowanie, malowanie na szkle, wiklina papierowa, szycie ręczne, wykonywanie ozdob świątecznych, warsztaty kulinarne i wiele, wiele innych.

 

W zajęciach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz. Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

 

Zapisy i dodatkowe informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50

 

Maskotki wykonane w Klubie Integracji SpołecznejRękodzieło wykonane w Klubie Integracji SpołecznejRękodzieło wykonane w Klubie Integracji SpołecznejUczestnicy warsztatów podczas prcy

 

Czytaj o Spółdzielniach Socjalnych
Czytaj o Ekonomii Społecznej