ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Portal Informacyjno-Usługowy - Emp@tia>

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, iż od 1 stycznia 2016 r. został w pełni podłączony do Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia, który adresowany jest do wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo.


Poprzez portal istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną zgodnie z zapisami art. 39, art. 63 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Jakie wnioski można złożyć elektronicznie przez portal emp@tia

 1. Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia> (mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych, Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ
 2. Do wniosku można dołączyć skany dokumentów wymaganych w prowadzonym postępowaniu

Emp@tia

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl
w zakładce eWnioski

Świadczenie Wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start (300+)

Świadczenia
Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.)

SR-7

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwraclane upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (za życiem)

Fundusz
Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Karta Dużej
Rodziny

KDR

Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej

PS-3

Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie

Opieka
nad dzieckiem
do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów i oraz podmiotów ich zatrudniających

Turnusy
rehabilitacyjne - Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych,
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski międzyobszarowe

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie
na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej

Emp@tia

Na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli:
 1. 1)Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
 2. 2)Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych
 3. 3)Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
 4. 4)Wykaz Dziennych Opiekunów  https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow
 5. 5)Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow
 6. 6)Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow
 7. 7)Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK) https://rjps.mpips.gov.pl/
 1. Banki, przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany

 

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO 

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO 

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BPS 

Tak

Tak

nie dotyczy

6

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

Tak- od sierpnia 2018

Tak

nie dotyczy

7

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

8

Euro Bank S.A.

EUR 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

9

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

10

ING Bank Śląski S.A.

ING 

Tak

Tak

Tak

11

mBank S.A.

MBK 

Tak

Tak

Tak

12

Millennium S.A

MIL 

Tak

Tak

Tak

13

Nest Bank S.A.

FMB 

Tak

Tak

nie dotyczy

14

PEKAO S.A.

PEO 

Tak

Tak

Tak

15

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

16

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

SGB-Bank S.A.

SGB 

Tak

Tak

nie dotyczy

18

ZUS

ZUS 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

19

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

Gdzie złożyć wniosek

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia dostępny pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/

Każdy obywatel może wypełnić wniosek i przesłać go do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub urzędu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Jak złożyć wniosek

Poniżej znajduje się instrukcja składania wniosku on-line na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia

Tu znajdziesz szczegółową instrukcję składania wniosków

logo empatia

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP

Jakie wnioski można złożyć elektronicznie przez portal ePUAP

 • Pismo ogólne ( można załączyć skany dokumentów )

Gdzie złożyć wniosek

Usługi elektroniczne dla systemu ePUAP udostępnione są pod adresem:

https://www.gov.pl

Jak złożyć wniosek

Tu znajdziesz szczegółową instrukcje składania wniosków

epuap