ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

W roku 2008 Stowarzyszenie realizowało projekt dla seniorów z Klubów Młodych Duchem „Akademia nowych Możliwości” w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Inicjatyw Obywatelskich. Głównym założeniem projektu było wykorzystanie doświadczeń z podejmowanych działań osobno wśród seniorów i osób młodych w celu stworzenia swego rodzaju „pomostu” między pokoleniami. Projekt opierał się na dwóch zasadniczych filarach: wspólnym uczeniu się oraz przekazywaniu sobie wiedzy w obszarach, w których poszczególne grupy czują się bardziej kompetentne.

 

Pozwoliło to odbiorcom projektu zarówno seniorom jak i dzieciom i młodzieży aktywnie uczestniczyć w projekcie, co było głównym zamysłem organizatorów. Żadna z grup nie pozostawała bierna, ponieważ albo uczyły się nowych umiejętności albo dzieliły się własnym doświadczeniem.

 

W 2008 roku Stowarzyszenie realizowała projekt „Fabryka czasu wolnego” był to projekt współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży a jego celem było danie możliwości rozwijania różnych pasji 

 

W 2009 roku zrealizowano projekt „Dawnych Wspomnień Czar”. W projekcie wzięło udział ok. 200 seniorów z terenu Miasta i i Gminy Swarzędz (w tym uczestnicy 6 Klubów Młodych Duchem), w realizację projektu włączeni byli wolontariusze: członkowie Stowarzyszenia na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, uczniowie gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu oraz pracownicy swarzędzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynikiem zaprojektowanego przedsięwzięcia była promocja aktywności osób starszych w Gminie Swarzędz. Poprzez promocję działań Klubów Młodych Duchem  zwiększyła się liczba osób korzystających z takiej oferty, a przez to zwiększyła się niezależność i samodzielność seniorów. Wynikiem projektu było także wydanie folderu promującego działalność Klubów oraz zaakcentowanie obecności osób starszych w środowisku lokalnym a także uczynienie imprezy cykliczną. W latach 2010 - 2012 odbyły się jej kolejne edycje.

 

W lipcu 2012 zrealizowany został projekt pt. "Aktywny Senior" Nordic Walking na szlakach powiatu poznańskiego, w którym uczestniczyli z seniorzy z gminy Swarzędz, Kostrzyn Wlkp i Czerwonak. Projekt miał na celu promocję aktywności osób starszych, zwiększenie niezależności i samodzielności seniorów, poprawienie jakości życia osób starszych, integrację społeczności lokalnych trzech gmin, promocję wolontariatu oraz promocję Nordic Walking jako dyscypliny pozwalającej seniorom być aktywnym, dbać o kondycję i zdrowie. Stowarzyszenie już od kilku lat współpracuje z Fundacją Muszkieterów i przekazane przez Fundację środki przeznacza m.in. na wakacje podwórkowe dla dzieci, które latem nigdzie nie wyjeżdżają.

 

W 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie do projektu „EkoGra” „Niebieskie Granty” programu realizowanego przez Zakłady Volkswagen Poznań i Fundację „Nasza Ziemia”

 

Czytaj więcej o Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu
Czytaj więcej o Statucie Stowarzyszenia