ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Dodatki Mieszkaniowe

pdfWniosek - Dodatek Mieszkaniowy (plik .pdf 413KB)

pdfKlauzula informacyjna .pdf

pdfOświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT DM .pdf

 

Dzienny Dom Pomocy

Wniosek DDPWniosek Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 559KB)

Karta Dużej Rodziny

Wniosek KDR lub duplikat KDRWniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR (plik .pdf 93KB)

Oświadczenie ZKDR-01ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (plik .pdf 79KB)

ZKDR-02 - OświadczenieZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (plik .pdf 77KB)

ZKDR-03 - OświadczenieZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik .pdf 78KB)

ZKDR-04 - InformacjaZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (plik .pdf 83KB)

Wielkopolska Karta Rodziny:

pdfWniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny (plik .pdf207.27 KB)

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

https://opsswarzedz.pl/ops/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Program - Czyste Powietrze

docxWniosek o zaświadczenie - czyste powietrze (plik .docx 198KB)

docKlauzula informacyjna art.13 RODO osoby wniskujące o zaświadczenie czyste powietrze (plik .doc 56KB)

 

Refundacja podatku VAT za gaz ziemny

pdfWniosek o wyplate refundacji podatku VAT .pdf

pdfZałącznik_1_-_Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf

pdfZałącznik_1a_-_Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf

pdfZałącznik_1b_-_Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf

pdfZałącznik_2_-_Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf

pdfZałącznik_3_-_Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.pdf

pdfRODO refundacja VAT .pdf

 

Senior - Wigor

pdfWniosek Senior - Wigor (plik .pdf 163KB)

 

Świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

pdfWniosek o swiadczenie pieniezne 40zł (plik .pdf)

pdfKlauzula RODO (plik .pdf)

 

Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2021/11/01 do 2022/10/31) oraz funduszu alimentacyjnego (okres zasiłkowy trwający od 2021/10/01 do 2022/09/30) będą przyjmowane:

od dnia 1 lipca 2021 r. przez internet za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

od dnia 1 sierpnia 2021r. (wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25 – stanowisko C świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim)

Dodatkowe wzory pism stosowane w Ośrodku Pomocy Społecznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Fundusz AlimentacyjnyKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Fundusz Alimentacyjny (plik .pdf 72KB)  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Swiadczenia RodzinneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Świadczenia Rodzinne (plik .pdf 72KB)  

Składki Emerytalno-RentoweSkładki emerytalno-rentowe (plik .pdf 82KB)  

Składki ZdrowotneSkładki zdrowotne (plik .pdf 82KB)  

pdfWniosek o wydanie zaświadczenie (plik .pdf 56KB)

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України)

pdfWniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik .pdf)

 

Zasiłki i Stypendia Szkolne

pdfWniosek o stypendium szkolne (plik .pdf 188KB)

pdfWniosek o zasiłek szkolny (plik .pdf 141KB)  

 

Do prawidłowego otwierania plików zalecamy pobranie programu

Adobe Reader