Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Świadczenia Wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na kolejny okres tj. od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) (plik .pdf 143KB)

 

1 Przykład wypełnionego wniosku "Rodzina 500 plus"

2 Przykład wypełnionego wniosku "Rodzina 500 plus"

 

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej):

pdfOświadczenie członka rodziny o dochodach (plik .pdf 93KB)

 

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (plik .pdf 93KB)

 

 

Dodatki Mieszkaniowe

pdfWniosek o dodatek mieszkaniowy (plik .pdf 241KB)

pdfZaświadczenie o dochodach (plik .pdf 115KB)

pdfRyczałt na zakup opału (plik .pdf 59KB)

pdfInformacja (plik .pdf 105KB)

 

Fundusz Alimentacyjny

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA1.pdf890.88 KB

pdfOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA3 (plik .pdf254.36 KB)

pdfOświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA4 (plik.pdf85.11 KB)

pdfOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym - ZFA5 (plik .pdf)87.70 KB

 

Świadczenia Rodzinne

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR1 (plik .pdf1.86 MB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR2 (plik .pdf552.59 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR3 (plik .pdf346.44 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR4 (plik .pdf843.75 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR5 (plik .pdf463.18 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR7 (plik .pdf443.95 KB)

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:

pdfWniosek - SR8 (plik .pdf352.41 KB)

pdfProponowany wzor zaświadczenia dla lekarza (plik .pdf 74 KB)

 

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o Stypendia Szkolne można składać od 16 sierpnia 2017 r.

pdfWniosek o stypendium szkolne (plik .pdf 706KB)

pdfWniosek o zasiłek szkolny (plik .pdf 538KB)  

 

Senior - Wigor

pdfWniosek Senior - Wigor (plik .pdf 274KB)

docWniosek Senior - Wigor (plik .doc 32KB)

 

Karta Dużej Rodziny

pdfWniosek Karta Dużej Rodziny (plik .pdf99.22 KB)

docObjasnienia do wniosku Karta Dużej Rodziny (plik .doc41.47 KB)

pdfOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik .pdf83.58 KB)

pdfOświadczenie o planowanym terminie ukonczenia nauki w szkole lub szkole wyzszej (plik .pdf82.96 KB)

pdfOświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym Rodzinnym Domu Dziecka (plik .pdf83.22 KB)

pdfInformacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (ZKDR-04) (plik .pdf90.17 KB)

 

Wielkopolska Karta Rodziny:

pdfWniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny(plik .pdf 216.40 KB)

docxWniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny(plik .docx 16.21 KB)

 

 

Do prawidłowego otwierania plików zalecamy pobranie programu

Adobe Reader 

 

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.