Uczestniczki warsztatów malarskich organizowanych w ramach działalności Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu wzięły udział w Plenerze Malarskim w Chrzypsku Wielkim k. Sierakowa. Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej poprzez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim w partnerstwie z Grodziskim Stowarzyszeniem„ Amazonki” realizuje od czerwca do listopada 2019 roku ponadlokalny projekt „Orężem naszym pędzel i śpiew”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad projektem przyjął Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. W ramach projektu od 18.08 do 22.08.2019  roku zrealizowano „IV SENIORALNY PLENER MALARSKI – Chrzypsko Wielkie 2019”. Plener odbywał się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sielawa”. Partnerami w realizacji pleneru był Ośrodek Pomocy Społecznej z  Grodziska Wielkopolskiego, Buku, Opalenicy, Swarzędza, Dzienny Dom „Senior Wigor” ze Zbąszynia oraz Prezes Związku  Polskich  Twórców Sztuki pani Magdalena Ściezynska.

 

W zadaniu uczestniczyło 25 seniorów reprezentujących wyżej wymienione Ośrodki. Zajęcia rozpoczęto  wykładem przybliżającym  uczestnikom zadania narzędzia i techniki malowania, zajęcia  warsztatowe przy sztalugach.  Zajęcia warsztatowe prowadziło 3 instruktorów  malarstwa. Podczas pleneru dużym zainteresowaniem cieszyła się poranna  gimnastyka oraz spotkania integracyjne. W przeddzień zakończenia zadania odbyła się uroczystość podsumowania PLENERU, połączona z wystawą obrazów i omówieniem każdego  z nich. Podczas spotkania wręczono seniorom dyplom uczestnika pleneru,  a instruktorom oraz jednostkom wspierającym podziękowania za wkład w przygotowania i realizację zadania. W drodze powrotnej do domów seniorzy zwiedzili Muzeum Opalińskich w Sierakowie.  

 

Podczas Pleneru powstało 25 obrazów, które będzie można podziwiać podczas „DRZWI OTWARTYCH” w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 25.09.2019 roku oraz 11 i 12.10.2019 roku w Grodziskiej Hali Sportowej podczas Gminnego Dnia Seniora i KONCERTU NA SREBNĄ NUTĘ.

 

Z uwagi na prośbę uczestników projektu, będą również organizowane wystawy obrazów w innych miejscowościach, z których wywodzą się uczestnicy Pleneru. I tak też będzie w Swarzędzu. Warto podkreślić, że umiejętności malarskie, które seniorzy rozwijają podczas pleneru za każdym razem podziwiamy z wielką zazdrością, a efekty pracy zapierają dech w piersiach. Taki jest właśnie efekt realizowanego projektu, który stwarza możliwości osobistego rozwoju, ale rzeczą najważniejszą, którą podkreślają sami uczestnicy to jest integracja, nawiązywanie nowych znajomości, spotkania ze znajomymi oraz wspaniała atmosfera, która towarzyszy od początku do końca. Pozostajemy przy tej myśli licząc na dalszą współpracę.

 

Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wielkopolskim

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”

OPS Swarzędz

 

podczas zajęć podczas zajęć podczas zajęć podczas zajęć podczas zajęć
podczas zajęć receive podczas zajęć podczas zajęć  

 loggo